2017-2019 жж. бюджеттік бағдарламаларға өзгерістер енгізу