Коммуналдық заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру туралы