-2015-2017 жылдарға Бекітілген бюджеттік бағдарлама