Есеп

Көбінесе талап ететін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы ақпарат.
Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бақылау.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасына жүргізілген ішкі бақылау қортындысына анықтама